2018-07-24 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 187240833

Då var MV Krempertor färdiglastad med butts. Bara kajen kvar att städa i väntan på nästa fartyg.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒