2018-07-26 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 187260833

Idag är det mycket; lasta båten med flis och massaved, köra containrar, påfyllnad av diverse produkter toppat med hederligt terminalarbete.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒