2019-10-15 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1910151034

Vi går mot vintern och mörkare tider. Vi förbättrar arbetsmiljön och säkerheten genom att utöka belysningen på kajområdet.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒