2019-10-23 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1910230522

Mv Fri River ligger inne och redo att bli lastad med aluminiumbillet. Arbetslaget har precis haft uppstartsmöte, planerat lastningen och arbetsstationerna.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒