2019-10-30 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1910300611

Igår påbörjade vi lossningen av Lady Diana och hon beräknas bli klar idag. Produkten är bränslepellets och som vanligt är det @sundfraktab delägare @ytterbomstrafik som är i inlejd för att köra produkten mellan fartyg och lager.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒