2019-11-01 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1911010953

Trångbodda och projekten strömmar in. Då finns inget annat alternativ än att bygga ut och öka lagringsytorna ? @sundfraktab har anlitats för att utföra jobbet och det är delägaren @fdmaskin som gör grovgörat ?
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker

Visa på Instagram ⇒