2019-11-15 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1911150731

Mv Spirit ligger inne för lastning av pellets. ?
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒