2019-11-19 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1911192205

Idag har vi medverkat på @handelskammarenmittsverige Logistikdag Mitt som gick av stapeln i @ostersundskommun på OSD. Sjöfarten som är vår #hjärtefråga hade två punkter och det generella temat var; hur kommer transporterna att se ut de kommande åren? Medför det endast utmaningar eller stora möjligheter?
#deltaterminal #sundfraktgruppen #sjöfart #gods #hamn #logistik #sverige #smartalösningar #östersund #midchamber

Visa på Instagram ⇒