2019-12-06 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1912060901

Mv Lyrika ligger inne för lossning av tråd till Pacwire. Pacwire har sin tillverkning på industriområdet vilket som gör denna typen av transport optimal då inga ytterligare mellantransporter behövs. Vi bär tråden direkt från fartyget till deras upplag utanför fabriken.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #samverkan

Visa på Instagram ⇒