2019-12-18 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1912181254

Mv Helge fick bli en tvådagars lossning. Idag beräknas hon dock bli klar ?
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒