2019-12-19 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1912191041

Härnösands hamn har under året fått bekänna färg och ytorna har pressats till sin bristningsgräns. 143 vindkraftverk har gått över kajen och vidare till fyra olika parker. Alla involverade företag och människor har gjort ett fantastiskt jobb. Nu får hamnen vila under vintern och förbättringsjobben kan utföras inför kommande projekt. Tack alla!
#deltaterminal #sundfraktgruppen #härnösand #hamn #vindkraft #windpower #vestas #snhl #siemensgamesa #energy #sustainability

Visa på Instagram ⇒