2019-12-20 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 1912200802

Tack vare vårt stöd kan @wwfsverige fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser. Läs gärna mer om arbetet på www.wwf.se/foretagsgava
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #jul #gåva

Visa på Instagram ⇒