2019-02-03 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 192031034

Snö i mängder med lasten måste fram till fartyget. Vår hjältar kämpar på ?
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒