2019-02-08 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 192081344

Det är alltid viktigt att utbilda ny personal och uppdatera befintlig för att bibehålla en god och säker arbetsmiljö. Tillsammans med TYA har vi idag kört en omgång med signalmansutbildning.
#deltaterminal #sundfraktgruppen

Visa på Instagram ⇒