2019-02-11 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 192111428

Startar veckan med att lossa en ny produkt för oss i Söråker. Mv Ostborg ligger nämligen inne med några ton mattklipp (ja du läste rätt – söderklippta mattor) ? För att skydda havet mot spill har vi vidtagit försiktigthetsåtgärder med att täcka mellanrummet mellan fartyget och kajen ?
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒