2019-02-14 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 192141416

Vi lastar ut några ton bränsleved på St. Pauli som sedan ska vidare till Malmö för lossning.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒