2019-02-18 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 192180740

Vid påfyllning till silon dammar det mycket vilket som är ett bekymmer för både oss och närliggande verksamheter. Vi har därför nu påbörjat arbetet med att täta och bygga in så långt den går för att minska damningen.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #förbättring

Visa på Instagram ⇒