2019-02-28 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 192281114

@alsabnormalloadservices (ALS) är den underleverantör till @vestas som vi kommer samarbeta mest med i Härnösand under året. Det är ALS som samordnar och styr lagringförfarande, transporter, fartyg mm för årets projekt via Härnösand. Både kända och nya expert finns i deras organisation för oss och vi ser fram emot ett händelserikt år tillsammans.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #härnösand #hamn

Visa på Instagram ⇒