2019-03-08 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 193080736

Vintern kom tillbaka med Lisa Auerbach. Lossninga av vingar, hubbar och naceller kommer ske de närmaste dagarna.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #härnösand #hamn

Visa på Instagram ⇒