2019-03-12 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 193120745

Inkörning av brännved pågår inför nästkommande fartyg. När omständigheterna tillåter försöker vi lägga närmaste fartygslasten direkt på kajen. Vi minskar då körsträckorna för framsättning som har en positiv miljöpåverkan i form av minskade utsläpp samtidigt som vi ökar effektiviteten.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒