2019-04-06 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 194060834

Regn och rusk i Härnösand men vi har påbörjat förberedelserna inför nästkommande fartyg. Vi strukturerar om på upplag för att underlätta kommande utlastningar till site samt skapar tomma ytor för kommande gods.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #härnösand #hamn

Visa på Instagram ⇒