2019-05-15 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 195151241

Emma Janneke ligger inne för lastning av aluminiumbillets som ska vidare till södra Europa. På bilden ser ni en del av teamet som går igenom lastningsproceduren.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒