2019-05-24 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 195240813

Mv Thopas ligger inne för lossning av skogsgödning. Härligt att sommaren är på gång ??
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒