2019-05-28 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 195281404

Mv Millerntor ligger inne och blir i detta nu lastad med bränsleved. Härlig eftermiddag!
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒