2019-06-05 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 196051006

Idag har vi haft tillsynsbesök i Härnösands hamn av @arbetsmiljoverket_av De kunde konstatera att vi gör ett bra arbete med SAM, riskbedömningar och rutinbeskrivningar för att öka säkerheten samt förebygga olyckor och sjukdomsfall. Alltid lika härligt att få ett kvitto på ett väl utfört arbete ??
#deltaterminal #sundfraktgruppen #härnösand #hamn #lagarreglerochparagrafer

Visa på Instagram ⇒