2019-06-12 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 196120514

MV Frakt Vik ligger inne och lossningen av bränd kalk är påbörjad. Det är en väderkänslig produkt och lossningen behöver bli klar idag då det väntas regn imorgon.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒