2019-06-24 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 196241257

Hamnen är fylld med aluminium billets som Mv Paivi ska lastas med. Lastningen beräknas ta ca två dagar och kräver en hel del mankraft.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒