2019-06-28 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 196280931

Att transportera vindkraftskomponenterna till själva byggplatsen kräver en komplex logistik. Vid vingtransporter (som på bilden) råder omkörningsförbud då de smala delarna av vingen blir ”osynlig” för ögat samt att de går över båda körfälten vid kurvor. Omkörningsförbudet regleras med hjälp av vägtransportledare (de gula bilarna). Så till er alla som berörs av transporterna, ta det lugnt i trafiken och hetsa inte då åtgärderna är framtagna för att förebygga och skydda mot olyckor.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #safetyfirst

Visa på Instagram ⇒