2019-07-12 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 197121203

Mv Svealand ligger inne för lossning av magnesiumsulfat. Ett fint avslut på veckan. Trevlig helg.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒