2019-08-14 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 198140812

Vintersalt är en produkt som vi oftast lagerhåller i lös form på våra kunders begäran. Ibland händer det dock att köparen vill köpa på säck t ex bönder, nyggarbetsplatser m.fl. och det är en tjänst vi kan erbjuda. På beställning säckar vi upp den mängd som behövs på leverantörens begäran.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker

Visa på Instagram ⇒