2019-08-16 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 198160750

Mv Da Xiang skiftades in direkt efter BBC Albertas avgång. Under helgen kommer vi kämpa med att lossa de 24 torndelar hon har med sig, för på måndag kommer Brika.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #härnösand #hamn

Visa på Instagram ⇒