2019-08-21 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 198210822

Symptony Star ligger inne för lossning av 36 vingar. Vi hoppas att arbete går smärtfritt så att nästa fartyg kan lägg till fortare än kvickt.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #härnösand #hamn #kö

Visa på Instagram ⇒