2019-08-23 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 198231120

Tian Qi ligger inne för lossning av 118 tornsektioner och i hamnen får vi plats med ca 75 sektioner. En ekvation som inte går ihop men vad gör det när vi blivit mästare på att trolla ✌ trevlig helg ?
#deltaterminal #sundfraktgruppen #härnösand #hamn

Visa på Instagram ⇒