2019-09-02 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 199021122

Mv Fri Sun ligger inne för lossning av kalk. För att optimera lossningen kör vi i silon samtidigt som till planlager. Till planlager är det @sundfraktab delägare @ytterbomstrafik och J Redman Åkeri som kör.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #delägarnytta

Visa på Instagram ⇒