2019-09-09 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 199091118

Under våren/sommaren har vi arbetat fram och driftsatt två nya lager som ger en positiv effekt och minskar vårt avtryck på miljön. Läs mer om vår satsning och vilka leverantörer vi valde att anlita under processen på vår hemsida.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hasserågårdtransport
#lager #utveckling #hållbart #miljö #arbetsmiljö https://deltaterminal.se/lageroptimering-ger-positiva-miljoeffekter/

Visa på Instagram ⇒