2019-09-17 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 199171855

Igår förvärvade vi industrispåret som ansluter Söråkers hamn med Ådalsbanan genom terminalen i Torsboda ? Läs mer på vår hemsida
#deltaterminal #sundfraktgruppen
#söråker #multimodaltransport

https://deltaterminal.se/vi-forvarvar-jarnvagen/

Visa på Instagram ⇒