2019-09-18 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 199180947

Mv Klara ligger inne för lossning av storsäck och på fredag kommer nästa fartyg. Nu kör vi så det ryker ??
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒