2019-09-19 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 199190829

Idag fick vi möjligheten att lyfta fram vårt förvärv av järnvägen på närlingslivsfrukosten som @timrakommun anordnar. Vi fick dessutom lyssna till Enercon som presenterade sitt bygge av 62 vindkraftverk i kommunen. En fantastisk etablering som kommer ge ringar på vattnet till många lokala företag ?
#deltaterminal #sundfraktgruppen #fromtimråwithlove #enercon #vindkraft

Visa på Instagram ⇒