2019-09-25 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 199250636

Efter att Mv Fri Star var färdiglossad rengjordes lastrummet och fylldes med aluminium för vidare avfärd. #deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #logistik

Visa på Instagram ⇒