2020-03-17 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 203170637

Vi börjar dagen där vi slutade igår, lastning av stolp på Mv Tim. Siktet är inställt på att bli klar idag så hon kan segla vidare mot slutkund.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒