2020-03-25 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 203250632

Vi fortsätter lasta ut Mv Nossan under dagen. Målet är att hon ska kunna segla vidare med lasten ikväll ?
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn

Visa på Instagram ⇒