2020-04-05 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 204050934

I helgen ligger Mv Ida till kaj och vi slösar ingen tid. Kreosotstolparna lastas ut så att nästa fartyg kan lägga till på måndag.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #helg

Visa på Instagram ⇒