2020-04-22 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 204220933

Eftersom att ordrarna kommer in optimerar vi vår hantering och pressar lastningstiderna. Idag bär vi fram storsäck innför de planerade bilarna som väntas.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #planering

Visa på Instagram ⇒