2020-04-23 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 204230932

VI BYGGER NY KAJ! För att möta framtida behov av kapacitet och modern infrastruktur investerar Delta Terminal ytterligare i Söråkers hamn genom att bygga en ny kaj. Läs mer på hemsidan.

Vi bygger ny kaj

#deltaterminal #sundfraktgruppen #tillsammans #söråker #framtid #investering #infrastruktur #logistik #sjöfart

Visa på Instagram ⇒