2020-04-28 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 204281058

Hör upp alla söråkare, vi behöver er hjälp!
Vi har tidigare aktivt avstått från utskeppning av kreosotimpregnerade stolpar under perioden maj-oktober med anledning av den luktproblematik som uppstår där stolparna lagras utomhus och möts av varma dagar. Inomhuslagring har tidigare inte varit ett alternativ då dimensionerna varit för stora. I samråd med kunden och miljökontoret kommer vi under maj månad att köra en utskeppning på
prov. Stolparna är av kortare modell och kommer därmed att kunna lagras inomhus i väntan på fartyget. Vår och miljökontorets bedömning är att inomhuslagring stoppar lukten. Första stolparna ankommer idag och beräknas skeppas ut om preliminärt 2-3 veckor.
Skulle du som boende i Söråker ändå uppleva luktproblematik önskar vi att du framför detta till vår miljöansvarig på 060-18 01 53 eller maila till diana.krantz@deltaterminal.se
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #lager #kreosot

Visa på Instagram ⇒