2020-05-13 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 205130650

Vi är tidigt ute och tajmar in en asfaltering i ett hamnlager mellan fartygsanlöpen. @ncc_ab gör jobbet och delägarna i @sundfraktab kör materialet.
#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #tillsammans #asfalt

Visa på Instagram ⇒