2020-05-13 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 205131335

HÖR UPP ALLA SÖRÅKARE!
Vi kommer på fredag den 15/5 och måndag den 18/5 att lasta ut kreosotimpregnerad stängselstolp på fartyg. Vi kommer därför imorgon torsdag börja bära fram och ställa ut material på kajen. Att bära direkt från inomhuslager till kaj under pågående lastning är inget alternativ då det skulle skapa stillestånd då maskinerna arbetar i olika takt och lastningen skulle i slutändan förlängas. Vi kan heller inte börja för tidigt på morgonen med hänsyn till anställdas arbetsmiljö och buller för närboende.
Oangelägen lukt kan komma att uppstå under dessa dagarna som vi ber er ha överseende med. Vi vill även än en gång påminna om att lukten inte är skadlig för hälsan även om den kan upplevas som obehaglig.
Har ni några synpunkter är ni välkommen att kontakta vår miljöansvarig diana.krantz@deltaterminal.se

#deltaterminal #sundfraktgruppen #söråker #hamn #kreosot #lukt

Visa på Instagram ⇒