2015-11-18 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram)

I en tid då Sverige höjer sin beredskapsnivå är det inte helt osannolikt att hamnarna måste göra detsamma. Ikväll läser vi in vår skyddsplan en extra gång om även vi skulle få förhöjd beredskap. Det är ett stort ansvar att vara PFSO i en sådan situation.

Visa på Instagram ⇒