2015-12-29 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 29/12

Inleverans av contorta med både bil och tåg. Mellanlagring i hamnen för senare export. Contorta växer snabbare och producerar drygt 30% mer stamvolym än vanlig tall.

Visa på Instagram ⇒