2015-12-08 - Nyheter

Nytt från @deltaterminal (instagram): 8/12

Idag ankommer fartyget Lettland som skall lasta timmer.
Bogserbåten Max ser till att fartyget kommer säkert till kaj.
Göran har hamnkranen startklar medan Christopher sköter förtöjningen.

Visa på Instagram ⇒